Industriservice, montage & svetsning

Ditt självklara val när det gäller service och reparationer inomvalsverk och pappersburk, samt industerikonstruktion.

Med fullt utrustade servicebilar kan våra kompetenta reparatörer snabbt rycka ut när Ni behöver. Vi tar hand om allt från akuta reparationer vid t.ex ett maskinellt haveri, till svetsjobb ochinstallationer på fält samt fortlöpande underhåll och service.

I vår verkstad tillverkar vi detaljer och konstruktioner, reparerarslipspindlar, vattenpumpar och växellådor.

​Där finner ni även vår kvalificerade personal med svetslicenser, kompetens förlagerbyten, hydraulik och pneumatik samt mätning medavvägningsinstrument och teodolit.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postadress
Rimard Industri AB
Box 90
774 22 AVESTA
Besöksadress
Källhagsgatan 18
774 35 AVESTA
Telefon
Fax: 0226-555 31
Telefon vxl: 0226-555 33
Jonas: 070-261 34 25
Andreas: 070-557 44 90