Om Jernbro i Avesta (fd Rimard)

Industriservice i Avesta sedan 1994.


Företaget bildades  av Jonas Andersson och Andreas Wallin, båda med förflutet inom verkstadsindustrin. Den 15 oktober 2018 tog Jernbro över verksamheten.  Jonas och Andreas fortsätter som tidigare med ansvar för enheten.

I Avesta är vi ca  25 anställda, men under speciella förhållanden, så som semestrar och underhållsstopp, är vi uppåt 45 anställda.